บ้านงานไม้
โทร 081-680-9987 (คุณสุบิน), 061-738-5883 (คุณศรัณยา)
  • th

ABOUT


ABOUT

ABOUT US

บ้านงานไม้ มีจุดแรกเริ่มมาจากการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยเริ่มจากการผลิตและการดีไซน์เฟอร์นิเจอร์สไตล์ไม้ล้านนา หลังจากนั้นเริ่มมีการเพิ่มงานเหล็กและงานสแตนเลสเข้ามาผสมผสานกับงานไม้สไตล์ล้านนาเดิม ผนวกกับการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงาน จึงก่อให้เกิดงานผลิตผ่านการผสมผสานของวัสดุต่างๆดังที่กล่าวไปข้างต้นเพื่อให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง โดยจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาทำให้บ้านงานไม้นั้นได้มีการผันตัวมาเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบัน จุดมุ่งหมายของบ้านงานไม้ของเราคือ การประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากเราเล็งเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์นั้นเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการใช้งานของชีวิตประจำวันในปัจจุบัน เราจึงต้องการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างโดยตรงกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งผลิตผ่านกระบวนการวิธีต่างๆและผ่านการใส่ใจในรายละเอียดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานและสามารถทำให้ลูกค้าของเรานั้นรู้สึกพึงพอใจต่อการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ให้ได้มากที่สุด

  1.  
  2.  
  3.  
Keyword
Keyword
Keyword