บ้านงานไม้
โทร 081-680-9987 (คุณสุบิน), 061-738-5883 (คุณศรัณยา)
  • th

SHOP


SHOP

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
เก้าอี้ซันนี่หลังนวม รหัส CW-08

ขนาด W490 D560 H840 mm. ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท

สอบถาม
เก้าอี้อาร์มแชร์ไม้หลังตรง รหัส CAW-32

ขนาด W520 D500 H920 mm. ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท

สอบถาม
เก้าอี้อาร์มแชร์หลังโอบ รหัส CAW-40

ขนาด W480 D500 H780 mm. ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท

สอบถาม
เก้าอี้ทรงมูจิขากลม รหัส CW-09

ขนาด W500 D600 H800 mm. ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท

สอบถาม
เก้าอี้ไม้เขาควาย รหัส CW-11

ขนาด W500 D530 H760 mm. ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท

สอบถาม
เก้าอี้ไม้ทรงมูจิ รหัส CW-22

ขนาด W430 D500 H800 mm. ราคาเริ่มต้น 2,400 บาท

สอบถาม
เก้าอี้ไม้หลังซี่ รหัส CW-23

ขนาด W450 D480 H1000 mm. ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท

สอบถาม
เก้าอี้ไม้ รหัส CW-26

ขนาด W400 D500 H740 mm. ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บันจิหลังซี่หลังต่ำ รหัส CW-27

ขนาด W400 D500 H740 mm. ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท

สอบถาม
เก้าอี้ไม้หลังนวม รหัส CW-42

ขนาด W400 D450 H780 mm. ราคาเริ่มต้น 2,400 บาท

สอบถาม
เก้าอี้ไม้หลังโอบ รหัส CW-48

ขนาด W510 D460 H900 mm. ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท

สอบถาม
เก้าอี้ไม้ รหัส CW-65

ขนาด W400 D500 H790 mm. ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท

สอบถาม
เก้าอี้ไม้ รหัส CW-24

ขนาด W460 D440 H900 mm. ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท

สอบถาม
เก้าอี้ไม้ รหัส CW-28

ขนาด W440 D500 H860 mm. ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท

สอบถาม
เก้าอี้ไม้ รหัส CW-31

ขนาด W520 D500 H800 mm. ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท

สอบถาม
เก้าอี้หัวโล้นสี่ขา รหัส CW-29

ขนาด W380 D380 H450 mm. ราคาเริ่มต้น 1,650 บาท

สอบถาม
เก้าอี้หัวโล้นสามขา รหัส CW-30

ขนาด W380 D380 H450 mm. ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บาร์เทอร์ไม่มีแขน รหัส CSW-02

ขนาด W470 D510 H750 mm. ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท

สอบถาม
เก้าอี้ทรงนากะ รหัส CSW-03

ขนาด W500 D460 H760 mm. ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท

สอบถาม
เก้าอี้ไม้ผสมเหล็ก รหัส CSW-43

ขนาด W540 D390 H800 mm. ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท

สอบถาม
เก้าอี้ไม้ผสมเหล็ก รหัส CSW-85

ขนาด W440 D420 H450 mm. ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บาร์ขาเหล็ก Top ไม้ รหัส CBSW-01

ขนาด W400 D470 H750 mm. ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บาร์ขาสแตนเลสเบาะ PU รหัส CBSW-02

ขนาด W400 D470 H860 mm. ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บาร์ไม้ผสมเหล็ก รหัส CBW-03

ขนาด W490 D490 H750 mm. ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บาร์ไม้ผสมเหล็ก รหัส CBSW-17

ขนาด W450 D450 H1060 mm. ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บาร์ไม้ผสมเหล็ก รหัส CBW-16

ขนาด W450 D450 H1020 mm. ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บาร์ไม้ผสมเหล็ก รหัส CBSW-20

ขนาด W470 D490 H1090 mm. ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บาร์ไม้ผสมเหล็ก รหัส CBSW-19

ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท

สอบถาม
เก้าอี้ไม้ผสมหวาย รหัส CW-12

ขนาด W360 D570 H860 mm. ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บาร์ขาไม้ รหัส CBW-04

ขนาด W450 D500 H750 mm. ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บาร์ขาเหล็ก รหัส CBSW-21

ขนาด W340 D340 H950 mm. ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บาร์ขาเหล็ก รหัส CBSW-22

ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บาร์ไม้ รหัส CBW-05

ขนาด W300 D420 H750 mm. ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บาร์ไม้พนักเขาควาย รหัส CBW-06

ขนาด W450 D500 H1000 mm. ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บาร์ไม้ Top กลม รหัส CBW-07

ขนาด W420 D370 H750 mm. ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บาร์ไม้ Top เหลี่ยม รหัส CBW-08

ขนาด W450 D350 H750 mm. ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บาร์ไม้พื้นไม้พนักสูง รหัส CBW-09

ขนาด W430 D450 H1060 mm. ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บาร์ไม้พื้นเบาะพนักสูง รหัส CBW-10

ขนาด W450 D460 H1050 mm. ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บาร์ไม้เบาะนวม รหัส CBW-11

ขนาด W420 D442 H950 mm. ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท

สอบถาม
เก้าอี้บาร์ไม้ รหัส CBW-12

ขนาด W450 D460 H750 mm. ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท

สอบถาม